Szakkör

SZÍNKÖR néven 8 éve működik felnőttekne és középiskolásoknak a képzőművészeti kör.Helye 3. ker. Fodros Ált. Iskola rajzterme. A tagok kora, foglalkozása különböző. A felnőtteket az alkotás vágya vezeti, a fiatalok továbbtanulás miatt jönnek.
Mindenki a saját tempójában, saját szintjéhez igazodva dolgozhat. Csendéletek, modell utáni tanulmányok, vázlatok, fotók alkotó feldolgozása különböző technikákkal. Megismerkednek kopozíciós, téri, formai problémák megoldási lehetőségeivel. Egyéni látásmódjuk kialakítására törekszem.
A téli műhelymunkát tavasszal, ősszel szabadban festéssel, vázlatok, témák gyűjtésével szinesítjük. Helyszínek: Óbuda utcái, Duna part, az iskola kertje. Nyaranta művésztelepet szervezünk a Tisza partján, Tiszalökön. Minden évben közös kiállításon mutatkoznak be a tagok. Kirándulások, összejövetelek erősítik egymáshoz fűződő kapcsolatunkat, az együtt alkotás öröme lendületet ad a további munkákhoz.
Az alapító 6 tag szilárd alapja körünknek, meghatározó kitartó, igényes munkájuk, lelkesedésük.

A 2011-12-es tanévben új tagokat szeretnénk toborozni. Kezdő és haladó szinten várjuk a jelentkezőket. Érdeklődni Varga Ágnes mobilján lehet: +36-30/324-9819

Művészeti iskola kicsiknek

2009 szeptemberétől az Aleina Sabina Zene-Képző és Táncművészeti Iskola keretében irányítom öt csoportban a Fodros Iskola kisiskolásainak alkotó munkáját. A festészet, grafika, mintázás mellett megismerkednek a művészet nagy egyéniségeivel. A nagyobbak grafikai műhely munkát folytatnak, játékos feladatok keretében ismerkednek speciális technikákkal (pl. linó, rézkarc, tus, szén, papírmetszet). Az év végén bizonyítványt kapnak, kiállításon mutatjuk be munkáikat.

Tanítványaim közül minden évben néhányan a művészeti szakközépiskolát választják. Sikeresen szerepelnek pályázatokon, kerülti és fővárosi rajzversenyeken.

2009 szeptemberétől a III. kerület rajztanárainak munkaközösség vezetője vagyok.